شرکت آرپا- نرم افزار خدمات پس از فروش 

آرپا >> محصولات >> زیر سیستم خدمات پس از فروش

 

سيستم خدمات پس از فروش آرپا نيز به عنوان يكي ديگر از زیر سيستم‌هاي موجود در راه حل جامع و يكپارچه آرپا با زیرسیستمهای انبار، CRM، فروش، خزانه داري و حسابداري در ارتباط است و به همين دليل مي‌تواند اطلاعات مورد نياز براي ارايه خدمات به مشتريان را از اين سيستم‌ها دريافت و اطلاعات توليدي خود را به آنها منتقل نماید.  

 

  برخی از مشخصات نرم‌افزار خدمات پس از فروش آرپا  

تعریف مشخصات نمایندگیها
تعریف مشخصات عوامل فروش
تعریف مشخصات تعمیرگاهها
تعریف محصولات و حوزه های خدمات مربوط به هر محصول
تعریف بازه های زمانی پشتیبانی و گارانتی
ارتباط با سیستم سریال و ردیابی کالا
ثبت برگه ورود کالا به همراه کلیه مشخصات، زمان ، تحویل گیرنده، توضیحات، ایرادات به همراه دسته بندی موارد
امکان تفکیک موارد گارانتی و غیرگارانتی
امکان صدور برگه درخواست کالا از انبار عطف به برگه تعمیر
امکان ارجاع و چارت گردش کار به تفکیک تعمیرگاهها و پرسنل
امکان تجمیع صورت حساب، کارهای انجام شده و اقلام مصرفی از بخشهای مختلف تحت صورت حساب جامع
امکان ثبت سوابق مراجعه بر اساس سریال محصول و مشتری
امکان ارسال اتوماتیک نتایج کار به صورت sms
امکان صدور فاکتور گارانتی و فاکتور خدمات و محاسبه سود و زیان هر فاکتور
امکان الصاق شماره رهگیری و اعلام به مشتری
گزارش کارتابل عملکرد سرویس کاران و کارشناسان تعمیرگاه