شرکت آرپا- نرم افزار بتن 

آرپا >> محصولات >> زیر سیستم بتن


 

.......
 

 

  برخی از مشخصات نرم‌افزار بتن آرپا  

ارتباط مستقيم با ساير سيستم ها بخصوص سيستم انبار،توليد، حسابداري، فروش و....
امکان ثبت قرارداد هاي فروش به همراه تمامي مشخصات مورد نياز مندرج در قرارداد هاي فروش بتن
امکان عطف انتخابي بارنامه ها جهت ثبت فاکتور فروش و قيمت گذاري گروهي محصولات به تفکيک:نوع بتن، شيفت و.....
معرفي فرمول ساخت محصولات مختلف و مشخص نمودن فرمول خالص و ناخالص توليد به همراه ضايعات عادي(پرت) و ضايعات قابل باز يافت و محاسبه بهاي تمام شده براساس کارت استاندارد محصول
امکان ثبت رسيد انبار مواد و مصالح خريداري شده و ريالي کردن اقلام به تفکيک نوع مصالح ، کارخانه تأمين کننده و ... بصورت يکجا
امکان معرفي اضافات و کسورات در نوع هاي:پمپ دکل-پمپ ثابت- اجاره ميکسر-انعام پمپ و ميکسر-هزينه توقف به همراه تنظيمات حسابداري جهت درج اتومات موارد در صورتحسابها
امکان معرفي بچينگهاي نا محدود و انتصاب به بارنامه ها و تهيه گزارشات محصولات ارسالي به تفکيک آنها
معرفي مشخصات تکميلي:تيپ سيمان ، هواي بتن، دماي بتن، نوع سيمان،کارخانه سازنده، محلهاي بتن ريزي
امکان معرفي مناطق مختلف به همراه تأثير آنها بروي مبلغ بصورت درصد يا مبلغ ثابت
تعيين حداقل ميزان بتن درروز در هر سرويس براي ميکسر ها و پمپها
معرفي انواع پمپ و ميکسربه همراه نوع مالکيت و ثبت مالک و راننده و استفاده آنها در بارنامه
معرفي وزن مخصوص و عيار بتن به همراه محاسبه اتومات متراژ با توجه به تناژ و وزن مخصوص در بارنامه
امکان ثبت بارنامه عطف يا بدون عطف به قرارداد فروش و ثبت مشخصات مورد نياز بارنامه
استفاده از امکاناتي نظير کپي آخرين بارنامه و ذخيره و فراخواني فرمتهاي ساخت بتن به تفکيک روز، مشتري و نوع بتن
امکان محاسبه اتومات اجاره ماشين آلات بر اساس: تعداد بارنامه، متراژ بتن،روزهاي سرويس دهي و بصورات ادغامي و يا مقدار ثابت با اعمال شرط حداقل هاي مورد نياز
گزارش حق السرويس راننده و اجاره پمپ و ميکسر به تفکيک بارنامه و کلي
گزارش قرارداد خلاصه فروش بتن ، مصرف مصالح و بارنامه هاي فاکتور نشده بر اساس بچينگ
گزارش خلاصه بارنامه هاي صادره به تفکيک: شخص،بتن، گروه مشتري، ماه، روز و ......