شرکت آرپا- نرم افزار بازاریابی و پخش مویرگی 

آرپا >> محصولات >> زیر سیستم بازاریابی و پخش مویرگی


 

امکانات استفاده از موبایل در حوزه بازاریابی و پخش مویرگی اضافه شد. اینجا کلیک کنید
 

 

  برخی از مشخصات نرم‌افزار بازاریابی و پخش مویرگی آرپا  

امکان معرفي مناطق جغرافيايي مورد نياز بصورت درختي در سطوح نامحدود
امکان معرفي مسير هاي پخش روزانه مورد نياز بصورت درختي در سطوح نامحدود و ارتباط به مشتريان
امکان مشخص نمودن مأمور عامل جهت مسئوليت و تسويه حساب متناسب با مسيرهاي پخش
امکان تهيه گزارش از فاکتورهاي تسويه نشده و مشاهده تعداد روزهاي باقيمانده تا مهلت تسويه به تفکيک مسيرهاي پخش روزانه
امکان مشاهده فاکتورهايي که مهلت و موعد تسويه آنها گذشته است به تفکيک مسيرهاي پخش
امکان تهيه خلاصه فاکتورهاي فروش به تفکيک مناطق و مسير هاي موجود و به تفکيک مسئل پخش
امکان تيک نمودن فاکتورهاي تحويل شده به مشتريان و مختومه کردن آنها
امکان مشخص نمودن مسئول پخش در هنگام صدور فاکتور فروش و مرجوعي
امکان تهيه بارنامه و فرم تحويل کالا به سرويس حمل
مشاهده راس فاکتورهاي تسويه نشده جهت تسويه حساب به تفکيک مسير پخش
امکان ثبت نتايج مربوطه به عمليات تحويل روزانه توسط مسئول پخش