شرکت آرپا- نرم افزار تسهیلات 

آرپا >> محصولات >> زیر سیستم تسهیلات


 

.......
 

 

  برخی از مشخصات نرم افزار تسهیلات بانکی و شخصی آرپا  

امکان ثبت تسهيلات دريافتي از اشخاص و بانکها به همراه تمامي مشخصات تسهيلات
امکان محاسبات سود تسهيلات دريافتي و مشخص نمودن اقساط و تاريخ سرسيد آنها
امکان تسويه تسهيلات به صورت اصل وام ، بهره وام و ديرکرد هر وام
گزارش ريز تسهيلات دريافتي از بانک
مجموع اقساط سررسيد شده در بازه تاريخي دلخواه و مقايسه آن با پيش بيني نقدينگي
گزارش اقساط سر رسيد شده که هنوز پرداخت نشده اند
گزارش اقساط معوق بصورت اصل و بهره و محاسبه جريمه متعلقه
مشاهده وضعيت وام به همراه اطلاعات وام دريافتي و تعداد و مبلغ اقساط پرداختي و...