شرکت آرپا- نرم افزار خرید خارجی 

آرپا >> محصولات >> زیر سیستم خرید خارجی


 

عمليات خريد خارجي و گشايش اعتبارات اسنادي از جمله مواردي مي باشد که در اکثر موسسات بازرگاني و توليدي وجود داشته و محاسبات مربوط به آن پيچدگيهاي خاصي را دارا مي باشد .سيستم خريد خارجي آرپا با تمامي بخشهاي برنامه ارتباط مستقيم دارد و تمامي هزينه ها و پيش پرداختها را به تفکيک هر اعتبار و محموله نگهداري کرده و محاسبات بهاي تمام شده محموله ورودي را به سادگي به انجام رسانده و گزارشات متنوعي را ارائه مي نمايد.
 

 

  برخی از مشخصات نرم‌افزار خرید خارجی آرپا  

امکان معرفي حسابهاي اعتبار و سرفصلهاي شناور هزينه هاي خريد خارجي و پيش پرداختها
امکان صدور پيش فاکتور خريد خارجي بصورت ارزي و تعيين مبلغ ارزي
امکان صدور فاکتور خريد خارجي عطف به پيش فاکتور و فراخواني هزينه هاي مرتبط با اعتبار بصورت اتوماتيک
تسهيم خودکار هزينه هاي انجام شده به بهاي تمام شده کالاهاي وارداتي به روشهاي وزني و مبلغ ارزي و ....
صدور خودکار اسناد حسابداري پرداخت هزينه هاي خريد خارجي و پيش پرداختها
امکام تسويه فاکتور خريد خارجي بصورت اتوماتيک و تسويه فاکتورها و مشاهده فاکتورهاي تسويه نشده
امکان صدور سند ارزي و نگهداري اطلاعات ارزي در کنار اطلاعات ريالي
امکان مشاهده هزينه هاي انجام شده به تفکيک هر اعتبار
امکان مشاهده بهاي تمام شده کالاها به همراه سهم هزينه هاي متعلقه هر کالا
مشاهده گزارش اعتبارات اسنادي و مشاهده ريز عمليات انجام گرفته بصورت تو در تو
ارتباط مستقيم با سيستم فروش و انبار و ثبت عمليات کنترل کيفيت
ارتباط مستقيم با سيستم خزانه داري و حسابداري و انجام عمليات حسابداري بصورت خودکار