شرکت آرپا- نرم افزار خرید و تدارکات 

آرپا >> محصولات >> زیر سیستم خرید


در تمامی موسسات و سازمانها، سیستم خرید و مدیریت برنامه ریزی خرید مواد اولیه و کالا، تغذیه کننده سایر بخشها به خصوص تولید، فروش و پروژه های در جریان ساخت است. ارتباط مناسب سیستم خرید با سایر بخشها و تامین به موقع مواد و کالا نقطه قوت سیستم یکپارچه آرپا می باشد. در سیستم خرید می توان عملیات خرید داخلی و خرید خارجی را به همراه تمامی محاسبات بهای تمام شده و عملیات کنترل کیفیت به روشهای مختلف به انجام رسانده و تمامی مراحل را در انبار و بخش مالی منعکس نمود و همچنین ترتیب و توالی ثبت تمامی برگه ها را بصورت قابل تنظیم مشخص کرد.


  برخی از مشخصات نرم‌افزار خرید آرپا  

معرفي اشخاص واحد در قالب فروشنده، مشتري، پرسنل و ... به همراه تفکيک حسابهاي هر يک توسط سيستم
معرفي شعبه و جداسازي عمليات خريد و تنظيمات لازم در کليه مراحل خريد از جمله شماره برگه ها، ترتيب و توالي برگه و حسابداري خريد به تفکيک شعبه
ارتباط مستقيم با ساير سيستمها به صورتي که با ثبت فاکتور خريد، با توجه به تنظيمات شعبه صادر کننده، سند حسابداري در بخش حسابداري بصورت اتوماتيک صادر شده و فاکتور در انبار آماده رسيد شده و يا اينکه اتوماتيک رسيد مي شود و همچنين در قسمت خزانه داري آماده تسويه خواهد شد و در موجودي بازرگاني و انبار عمل مي شود
امکان معرفي انبار نا محدود بصورت درختي و مشاهده موجودي بازرگاني کالا در انبارها
مشاهده مانده حساب اشخاص به همراه وضعيت چکهاي دريافتي و پرداختي در ارتباط با شخص در هنگام صدور برگه
ارتباط مستقيم با حسابداري و نمايش و تهيه روکش سند اتوماتيک حسابداري از طريق برگه هاي خريد
امکان دسترسي سريع به اطلاعات پايه، ويرايش و تعريف اطلاعات جديد از داخل خود فرم بدون نياز به خروج از فرم مربوطه
سيستم کاملا هوشمند جهت الصاق کد اتوماتيک به فروشندگان به همراه قابليت تعريف فرمتهاي مختلف توسط کاربر و همچنين الصاق کد بصورت دستي
سيستم کاملا هوشمند جهت الصاق کد اتوماتيک به کالاها به همراه قابليت تعريف فرمتهاي مختلف توسط کاربر و همچنين الصاق کد بصورت دستي
امکان وارد نمودن سرويس و خدمات دريافتي همراه با کالاهاي خريداري شده و ثبت هاي حسابداري مربوطه
امکان دريافت کالاهاي هديه توسط فروشنده و نگهداري موجودي بازرگاني کالاهاي اشانتيون
امکان معرفي کامل اضافات و کسور (هزينه ها و عوارض خريد و همچنين هزينه حمل و....) بصورت پارامتريک
امکان معرفي و اعمال پارامتريک تمامي عوامل و هزينه هاي مؤثر در بهاي تمام شده کالاي خريداري شده و تسهيم اتوماتيک آنها
معرفي پروژه ها و ثبت فاکتور در ارتباط با پروژه جهت تهيه سود و زيان دقيق هر پروژه
امکان پيگيري و گزارش کالاهاي خريداري شده جهت هر پروژه
گروه بندي درختي تمامي کالاها تا سطح نامحدود و امکان تهيه گزارش از گروه بندي درختي در گزارشات خريد
ثبت شماره فاکتور اتوماتيک و دستي به همراه وارد نمودن شماره فاکتور ارسالي توسط فروشنده
امکان ثبت چندين واحد شمارش با عناوين واحد اصلي و واحدهاي فرعي و نمايش گزارشات بر اساس واحدهاي اصلي و فرعي و محاسبات بهاي تمام شده کالاي فروش رفته بر اساس موارد فوق
امکان خريد کالاها بر اساس چهار واحد شمارش متغير و محاسبات بهاي تمام شده بر اساس موارد فوق
صدور فاکتور خريد براي کالاها و افزايش موجودي بازرگاني بدون انجام عمليات انبارداري و فروش آن
امکان گروه بندي درختي فروشندگان تا سطح نامحدود
معرفي فيلدهاي مورد نياز تمامي برگه هاي خريد توسط کاربر با نام گذاري دلخواه
امکان نمايش شعبه صادر کننده برگه هاي خريد
امکان پيشنهاد آخرين نرخ خريد کالا در هنگام صدور فاکتور خريد جديد
مشخص نمودن شماره فني براي هر کالا و استفاده از آن در هنگام نياز
امکان نگهداري موجودي ها به دو صورت موجودي بازرگاني و موجودي انبار
امکان معرفي بارکد براي کالا و ارتباط آن با دستگاه بارکد خوان و استفاده از آن در مبحث فروش
صدور رسيد و حواله انبار اتوماتيک در هنگام ثبت فاکتور خريد و برگشت از خريد
ثبت درخواست خريد توسط بخشهاي مختلف سازمان و تبديل درخواست به سفارش خريد يا فاکتور خريد
امکان انجام عمليات مرجوع از خريد عطف به برگه خريد يا حواله برگه هاي صادره توسط انبار
امکان عطف برگه هاي خريد به فروش و مشاهده سود/زيان هر فاکتور
امکان مشاهده صادر کننده برگه و ويرايش کننده برگه به همراه تاريخ ويرايش و تاريخ ايجاد برگه
امکان تنظيم مراحل توالي ثبت اطلاعات با توجه به نياز سازمان بصورت انعطاف پذير به صورتي که ابتدا رسيد انبار صادر شده و سپس فاکتور خريد صادر شود و بالعکس
امکان انجام موارد کنترل کيفيت کالا تحت عنوان مجوز رسيد موقت انبار و سپس عطف رسيد انبار به برگه مجوز تاييد شده
سيستم عطف حرفه اي بين برگه هاي خريد و ساير بخشها مانند انبار، فروش، حسابداري و خزانه داري بين سالهاي مالي
معرفي تاريخ تسويه برگه هاي خريد و تهيه گزارشات خريد در ارتباط با تاريخ تسويه برگه ها و فراخواني اتوماتيک در خزانه داري
مشاهده گزارشات حساس مانند : گزارش دفتر معين و خلاصه خريد و سابقه خريد کالا از يک شخص و ... در هنگام صدور فاکتور
امکان ثبت برگه هاي خريد با اطلاعات ارزي و صدور سند حسابداري ارزي بصورت اتوماتيک در بخش مالي
امکان دسته بندي برگه ها به دلخواه کاربر و استفاده از آن در مواقع لازم مانند: ارسال به شرکت ديگر و گزارشگيري
ثبت قراردادهاي خريد و انجام عمليات خريد بر اساس قراردادهاي موجود به همراه در نظر گرفتن اضافات و کسور قرارداد
بررسي وضعيت قراردادها و سفارشات خريد و کنترل اقلام باقيمانده
امکان ارسال خروجی اطلاعات (export) به excel، word، pdf و نرم افزارهای مشابه

 


  برخی از گزارشهای نرم‌افزار خرید آرپا  

 

گزارش خلاصه خريد کالا به تفکيک شعبه بصورت تو در تو به نحوي که از اين گزارش مي توان خلاصه خريد به تفکيک کالا-شخص و در نهايت به تفکيک برگه را در دسترس داشت و مي توان به صورت مستقيم وارد برگه شده و اصلاحات لازم را انجام داد
گزارش خلاصه خريد کالا به تفکيک شعبه بصورت تو در تو به نحوي که از اين گزارش مي توان خلاصه خريد به تفکيک شخص-کالا و در نهايت به تفکيک برگه را در دسترس داشت و مي توان به صورت مستقيم وارد برگه شده و اصلاحات لازم را انجام داد
گزارش سابقه خريد يک کالا از يک شخص در هنگام صدور برگه
امکان تهيه نمودار ميله اي و دايره اي خلاصه خريد به تفکيک کالا به صورت ريالي و تعدادي با انواع فيلترهاي متنوع
امکان تهيه نمودار ميله اي و دايره اي خلاصه خريد به تفکيک شخص بصورت ريالي و تعدادي با انواع فيلترهاي متنوع
گزارش کلي کاردکس تعدادي بازرگاني به صورت تو در تو به تفکيک کالا و انبار و ريز برگه هاي صادره در بخش بازرگاني
تهيه گزارشات خريد فصلي با فرمت دارايي در بازه تاريخي دلخواه
مشاهده مانده حسابهاي فروشندگان کالا بصورت کلي
گزارش مانده حساب فروشندگان به تفکيک برگه هاي صادره
گزارش مانده حساب فروشندگان به تفکيک ريز کالاهاي موجود در برگه
گزارش کلي مقايسه اي خريد و برگشتي کالاهاي خريداري شده
امکان تيک نمودن حساب فروشندگان با ابزارهاي لازم و نمايش موارد مغايرت و ذخيره نتيجه عمليات
گزارش فاکتورهاي خريد در فرمتهاي مختلف
گزارش ميزان خريد يک کالا به تفکيک شخص
گزارش درخواست خريد کالا
گزارش سفارش خريد کالا
گزارش فاکتور برگشت از خريد کالا
امکان تهيه گزارش فاکتور خريدهايي که رسيد انبار نشده اند
گزارش رسيد انبارهايي که فاکتور خريد براي آنها صادر نشده است
گزارش حرفه اي از برگه هاي عطف و همچنين برگه هاي ناقص عطف
گزارش قراردادها و مشاهده مانده قراردادهاي صادره و مشاهده مانده قراردادهاي صادره
گزارش و نمايش مانده نزد پيمانکار و کالاهاي تحويل گرفته شده از پيمانکاران
برنامه ريزي خريد و برنامه تأمين مواد با توجه به سفارشات بازار و مشتريان