نرم افزار آرپا 

آرپا >> محصولات >> مشخصات عمومیدر طراحي و توليد محصولات شرکت آرپا از اصول و قوانين يکساني تبعيت شده است و کاربر به خوبي يکدست بودن سيستم را احساس ميکند.

 


  برخي از مشخصات عمومي نرم‌افزار آرپا  

 

طراحي نرم افزار با قابليتهاي ويژه جهت پياده سازي در شرکت هاي تجاري کوچک تا کارخانجات صنعتي با اطلاعات پيچيده و حجيم
يکپارچه بودن تمامي سالهاي مالي و تهيه گزارشات مقايسه اي
عطف برگه بين سالهاي مالي مختلف
انعطاف در طراحي برنامه جهت اعمال تغييرات و پيشنهادات در کمترين زمان ممکن
مشخص نمودن توالي ثبت برگه در هنگام راه اندازي
ارتباط کاملا پيوسته و يکپارچه تمامي بخش هاي برنامه
جلوگيري از ورود اطلاعات تکراري و هشدارهاي مناسب
نگهداري اطلاعات و تهيه گزارشات مالي به تفکيک شعبه و به صورت يکپارچه
استفاده از تنظيمات پيش فرض و کدينگ سيستمي استاندارد
تنظيم پيش فرض جستجوي تمامي فرمهاي برنامه توسط هر کاربر و آماده سازي محيط کار راحت و سريع با اعمال سليقه کاربران
امکان مشخص و تنظيم نمودن ترتيب ثبت اطلاعات در تمامي فرمهاي برنامه
طراحي ميز کار دلخواه با استفاده از ابزار مناسب
استفاده از تمامي بخشها به صورت اتوماتيک به نحوي که شخص با اطلاعات مالي اندک مي تواند سيستم را راهبري نموده و گزارشات مالي استاندارد تهيه نمايد
آلارم هاي هوشمند در موارد لزوم
سرعت عمل در ورود اطلاعات اجباري و جلوگيري از ثبت اطلاعات ناقص
کمک به کاربر در تعريف اطلاعات پيش نياز و باز کردن فرمهاي مربوطه
خطا ناپذيري ورود و حذف اطلاعات به همراه آلارمهاي لازم جهت راهنمايي کاربر
امکان مشاهده شماره رکورد و رديف در تمامي فرمهاي برنامه
قابل انتخاب بودن رنگ آميزي محيط کار به تفکيک سيستم کاربران با استفاده از تنظيمات پيش فرض
مشاهده تمامي گزارشات حساس در داخل گريد و قبل از گرفتن پرينت
تو در تو بودن تمامي گزارشات گريدي براي دسترسي سريع و به موقع کاربر و پيگيري سريع نتايج گزارشات
خلاصه کردن و تجميع يکسري از گزارشات که با همديگر مي توانند نتايج بهتري را حاصل نمايند
امکان تغيير در گزارشات توسط کاربر با استفاده از منوي فارسي و طراحي گزارش بدون نياز به داشتن اطلاعات جامع از کامپيوتر
امکان تغيير در فونتهاي گزارشات و ذخيره آنها براي استفاده هاي آتي
امکان معرفي گروه هاي فونتي براي تهيه گزارشات به همراه تنظيمات و استفاده از در هنگام تهيه گزارش
امکان کپي نمودن از روي گزارشات موجود در برنامه و تغيير در آنها و ذخيره براي استفاده هاي آتي با فرمتهاي و فونتهاي دلخواه
امکان الصاق لوگو و مشخص نمودن زمينه کاري جهت چاپ در گزارشات
امکان مشخص نمودن پيامها در زير پرينتها جهت چاپ مداوم بر روي برگه ها به تفکيک گزارشات موجود در برنامه
گروه بندي گزارشات به دلخواه کاربر جهت استفاده از گزارشات کاربردي روزانه
سرعت بسيار بالا براي تهيه گزارشات با حجم بالاي اطلاعات و پردازش پيچيده
امکان استفاده از نرم افزار بدون وجود ماوس و با معرفي و اختصاص کليدهاي ميانبر براي انجام عمليات توسط کاربر
امکان استفاده از خاصيت باز شدن همزمان چندين فرم و گزارش (خاصيت MDI) و معرفي تمامي موارد پيش نياز از داخل خود فرم ها
امکان طراحي و پياده سازي شبکه محلي و ارتباط بين شعب مختلف و انبار و...جهت تبادل online يا offline اطلاعات با سرعت قابل قبول و هزينه اندک
امکان مرتب سازي اطلاعات در گريدها روي فيلد دلخواه کاربر
امکان جستجوي پيشرفته در گريدها روي يک يا چند فيلد
امکان export اطلاعات به فرمتهاي مختلف در همه جاي برنامه در صورتي که به کاربر دسترسي داده شده باشد
امکان بازيابي اطلاعات در صورت قطع برق يا از کار افتادن ناگهاني برق
امکان نمايش آلارم به کاربر تعيين شده در مواقع لزوم مانند اعلام ثبت فاکتور فروش يا مجوز خروج براي انباردار
انتقال اطلاعات ثبت شده به صورت انتخابي به يک شرکت ديگر و مرتب سازي همزمان شماره برگه ها و رديفها
انتقال اسناد حسابداري به صورت انتخابي به همراه کليه اطلاعات مرتبط از قبيل ضمائم، برگه هاي اصلي و ...  برخي از خصوصيات مديريتي نرم‌افزار آرپا  

  

 

 

معرفي کاربران در قالب گروههاي کاري مختلف جهت سهولت در انتصاب عملکرد هر بخش
امنيت بالاي برنامه و اعمال دسترسي براي تک تک فرمها و حتي ستونهاي داخل فرمها براي هر کاربر
امکان تعيين دسترسي کاربران به گزارشهاي برنامه
امکان تعريف دسترسي کاربران به انبارهاي سازمان
امکان تعيين محدوده زماني جهت دسترسي کاربران به برنامه
امکان ثبت و نمايش عملکرد کاربران به نحوي که ميتوان تغييرات انجام گرفته توسط کاربران را مشاهده و جستجو نمود
غير قابل تغيير نمودن اطلاعات در بازه زماني دلخواه توسط مديريت
امکان غير فعال نمودن فيلدهاي غير ضروري به تفکيک کاربر
امکان نمايش کاربر ثبت کننده و ويرايش کننده و تاريخ آنها براي تک تک فرمها
گزارشات مديريتي در هر کدام از زير سيستمهاي نرم افزار به همراه تهيه نمودار